Forhindringsbane

Banen:

En udfordring, der kræver både hurtighed, snilde og samarbejde.

Hvert hold skal løbe 2 heats. Der skal være 6 løbere pr. heat. Vi opfordrer til, at man så vidt muligt bruger forskellige løbere i de to heat, så så mange børn som muligt får prøvet banen. Løbet foregår som en slags stafetløb med indlagte opgaver undervejs. Der placeres én deltager på hhv. etape 1, 2 og 3. På 4. etape venter resten af holdet og løser den sidste udfordring i fællesskab.

Det er tilladt for holdene at hjælpe de enkelte deltagere mundtligt med at løse opgaverne undervejs, men løsningen skal rent fysisk udføres af den, der løber etapen.

Løbet gennemføres på tid. Den hurtigste af de to tider tæller i konkurrencen.

Heatene afvikles med ca. 5 minutters mellemrum. Hold øje med hvilke heats I skal deltage i og stå klar ved den angivne bane (fremgår af løbsoversigten, som hænger på pavillonen). Vær til stede inden første heat starter. Der vil regler og baneforløb blive gennemgået.

Vær opmærksom på, at de to heat, hvert hold skal deltage i, IKKE nødvendigvis vil være lige efter hinanden.

En af opgaverne vil være at binde et råbåndsknob. Der vil være vejledning og mulighed for at øve sig på stedet, men det er også tilladt at have øvet sig hjemmefra.